Polityka prywatności

I
Wprowadzenie
Dziękujemy za wybranie usług samwybieram.pl!
W naszym cateringu chcemy zapewnić Ci jak najlepsze doświadczenia, aby podobało Ci się korzystanie z naszych usług dziś, jutro i w przyszłości. Dlatego też jednym z naszych najważniejszych priorytetów zawsze będzie Twoja prywatność i bezpieczeństwo danych osobowych. Chcemy więc w sposób przejrzysty wyjaśnić, jak gromadzimy, przechowujemy, udostępniamy oraz wykorzystujemy Twoje dane osobowe, a także określić sposoby kontrolowania i określania preferencji, jakie masz do dyspozycji, udostępniając swoje dane osobowe naszej firmie
Taki jest cel niniejszej Polityki Prywatności („Polityka”), która zawiera szczegółowe informacje na ten temat.

II
Informacje na temat Polityki

W niniejszej Polityce zostały określone najważniejsze informacje dotyczące sposobu przetwarzania Twoich danych osobowych przez catering samwybieram.pl prowadzony przez TOSIEJE sp. z o.o. sp. kom z siedzibą w Krakowie, UL. HUCULSKA 4A / 21, 30-413, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001050093, NIP 6793272942 , REGON 525973207. Niniejsza Polityka ma zastosowanie do wszystkich usług powiązanych z serwisem samwybieram.pl. Warunki regulujące zbieranie danych osobowych są określone w Regulaminie samwybieram.pl będącym podstawą prawną ich wykorzystania.

Możemy okresowo opracowywać nowe lub oferować dodatkowe usługi. Jeśli wprowadzenie nowych lub dodatkowych usług spowoduje zmianę sposobu, w jaki gromadzimy lub przetwarzamy Twoje dane osobowe, przekażemy Ci dodatkowe informacje, warunki lub zasady. O ile nie określono inaczej, wprowadzane nowe lub dodatkowe usługi będą podlegać postanowieniom niniejszej Polityki.
Celem niniejszej Polityki jest:
zagwarantowanie, że rozumiesz, jakie dane osobowe pobieramy za Twoją zgodą oraz powody, dla których gromadzimy i wykorzystujemy te dane oraz komu je udostępniamy;
wyjaśnienie, w jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe, które nam podajesz, abyś z cieszył się radością korzystania z usług naszego serwisu,
wyjaśnienie Twoich praw i preferencji w odniesieniu do gromadzonych przez nas danych osobowych oraz sposobu, w jaki chronimy Twoją prywatność.
Mamy nadzieję, że pomoże to Tobie zrozumieć nasze zobowiązania dotyczące prywatności.
Informacje o tym, w jaki sposób skontaktować się z nami w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości są dostępne w poniższej sekcji „Dane kontaktowe”. Ewentualnie, jeśli nie zgadzasz się z treścią niniejszej Polityki, pamiętaj, że samodzielnie decydujesz, czy chcesz korzystać z naszego serwisu.

III
Twoje prawa i preferencje: Kontrola i możliwość wyboru

Być może masz świadomość, że prawo Unii Europejskiej, zwane ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych lub „RODO”, przyznaje osobom fizycznym pewne prawa w odniesieniu do ich danych osobowych. W związku z obowiązują u nas mechanizmy kontroli przejrzystości i dostępu do danych:
prawo dostępu — prawo do bycia informowanym oraz żądania dostępu do przetwarzanych przez nas danych osobowych;
prawo do sprostowania — prawo do żądania poprawienia lub zaktualizowania danych osobowych, jeśli są one niedokładne lub niepełne;
prawo do usunięcia — prawo do żądania usunięcia danych osobowych;
prawo do ograniczenia — prawo do żądania zaprzestania przez nas tymczasowo lub na stałe przetwarzania wszystkich lub części danych osobowych;
prawo do sprzeciwu — prawo do sprzeciwu, w dowolnym momencie, wobec przetwarzania przez nas danych osobowych z przyczyn odnoszących się do konkretnych sytuacji lub celów marketingowych;
prawo do przenoszenia danych — prawo do zażądania kopii elektronicznej danych osobowych lub przekazania ich w celu wykorzystania przez strony trzecie;

IV
Sposób, w jaki gromadzimy dane osobowe

Gromadzimy dane osobowe przy następujący sposób:
Kiedy składasz zamówienie na nasze usługi — kiedy składasz zamówienie na nasze usługi gromadzone są konkretne dane osobowe pozwalające na realizację zamówienia takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, kod pocztowy, numer telefonu, numer konta bankowego,
Kiedy trwa realizacja zamówienia - jakie wybierasz posiłki i jakie preferencje żywieniowe
Kiedy zapisujesz się do naszego newsletteru – kiedy zapisujesz się do naszego newsletteru gromadzimy i przetwarzamy dane umożlwiające nam kontakt marketingowy z Tobą: adres e-mail i numer telefonu
Jeśli piszesz do nas e-maila – w zależności od jego treści zapisujemy wówczas informacje o uwagach do zamówienia, reklamacjach, czy preferencjach oraz oczywiście jeśli podajesz – dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia.

V
Dane osobowe, które gromadzimy
Dziękujemy za wybranie usług samwybieram.pl!
W naszym cateringu chcemy zapewnić Ci jak 
Dane osobowe
Cel przetwarzania
Imię i nazwisko
Realizacja zamówień, weryfikacja płatności, uwag klienta oraz utrzymywanie korespondencji e-mail, dokonywanie zmian w zamówieniu, dostawach
Adres e-mail
Realizacja zamówień (w tym identyfikacja Twojego konta klienta), korespondencja e-mail, kontakt z klientem, rozliczenie zamówień oraz informowanie o ewentualnych zmianach w zamówieniu
Numer telefonu
Realizacja zamówień, kontakt z klientem, rozliczenie zamówień oraz informowanie o ewentualnych zmianach w zamówieniu, informowanie o nagłych opóźnieniach w dostawie, zmianach, czy przerwach w pracy cateringu oraz do kontaktu w razie trudności z dostawą produktu
Adres dostawy
Dostawa produktu, naliczanie zniżek lub dopłat za dostawę
Podstawą prawną do przetwarzania wymienionych wyżej danych osobowych jest realizacja warunków Umowy Sprzedaży usług cateringowych samwybieram.pl.
VI
Przetwarzanie i udostępnianie danych
osobowych podmiotom zewnętrznym
Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez firmy, z którymi współpracujemy w celu realizacji warunków umowy sprzedaży. Są to firmy dostarczające oprogramowanie, czy kurierskie lub księgowe. Firmy te jedynie przetwarzają dane osobowe, ale nie są ich administratorami, więc nie mogą nimi w dowolny sposób dysponować.
Twoje dane możemy udostępniać urzędom państwowym takim jak np. Urząd Skarbowy, czy inny podmiot, który będzie miał podstawę prawną do udostępnienia im Twoich danych osobowych.

VII
Zatrzymywanie i usuwanie danych

Dane osobowe użytkownika przechowujemy tak długo, jak jest to konieczne, aby realizować usługi , oraz w uzasadnionych i koniecznych celach biznesowych (m.in. zgodnie z art.74 ust. 1 i 2 Ustawy o Rachunkowości), takich jak utrzymanie statystyk, czy realnych danych biznesowych, zapotrzebowania klientów na rozwój oferty, czy funkcjonalności Serwisu Internetowego oraz wywiązywanie się ze zobowiązań prawnych oraz rozstrzyganie konfliktów.
Na Twój wniosek usuniemy lub zanonimizujemy Twoje dane osobowe, tak aby nie służyły one już do Twojej identyfikacji.

VIII
Bezpieczeństwo danych osobowych

Naszym celem jest ochrona danych osobowych naszych użytkowników. Wdrażamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby chronić Twoje dane osobowe, jednak pamiętaj, że żaden system nigdy nie jest całkowicie bezpieczny. Wdrożyliśmy różne zasady, takie jak Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych, czy Instrukcje Zarządzania Systemami Informatycznymi, regularny przegląd miejsc przetwarzania danych osobowych, szkolenia pracowników, oraz szyfrowanie jednostek na których przetwarzane są dane osobowe.

IX
Zmiany w Polityce Prywatności

Okresowo możemy zmieniać zapisy Polityki.
W przypadku wprowadzenia istotnych zmian do niniejszej Polityki powiadomimy Cię o nich w sposób wyraźny i dostosowany do okoliczności np. wysyłając Ci wiadomość e-mail. W niektórych przypadkach powiadomimy Cię z wyprzedzeniem. Dlatego też prosimy o uważne czytanie takich powiadomień.

X
Dane kontaktowe

Dziękujemy za przeczytanie naszej Polityki Prywatności. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki prosimy o kontakt z Administratorem Danych Osobowych h za pomocą formularza „Kontakt” dostępnego w Serwisie Internetowym lub wysłanie do nas wiadomości na adres:
bok@samwybieram.pl
Catering samwybieram.pl prowadzony przez TOSIEJE sp. z o.o. sp. kom. jest administratorem danych dla celów związanych z przetwarzaniem danych osobowych w ramach tej Polityki.


Dziękujemy!
Zespół samwybieram.pl
Logo
Godziny otwarcia
Pon. - Sob.
9:00 - 18:00
Kontakt
+48 797 400 937
bok@samwybieram.pl
UL. HUCULSKA 4A / 21, 30-413 Kraków
Social media